windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | office-2016-key  | office-2016-keys  | office-2016-product-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-activation-key  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-xp-key  | windows-xp-SP3  | Windows-XP-Home-Edition-SP3  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  |
none

SEARCH EXPRESS

cauta

Adresa:
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 20
Ap.1 - 400094 Cluj-Napoca Romania
T: +40 264 434082
F: +40 264 403080
E: office@airexpress.ro

Termeni si conditii

                                                               CONTRACT

                                           de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ..... din .......

 I. Partile contractante

1.1. S.C AIR EXPRESS SRL, persoana juridica romana, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr.20, ap.1, inmatriculata la ORC Cluj sub nr J12/1685/2003, CUI RO 15528633, capital social 105.210 RON, contul bancar nr. RO18INGB0003008159358912 ROL deschis la ING BANK, tel/fax:0264-434082 , e-mail: office@airexpress.ro, cu licenta de turism nr. 2798, membru ANAT: 309/11.05.2015, pentru Agentia de turism AIR EXPRESS, reprezentata prin administrator Herteg Claudia, denumitAîn continuare Agentia, pe de o parte si

1.2. Turistul/Reprezentantul turistilor, Domnul/ Doamna ...............................cetatean roman, cu domiciliul permanent în .........................., Str. ........................., nr......., ap. ...., jud. ......, tel ............................. , identif. cu CI, seria ....., nr. ............... , elib. de Politia ............, la data de ....................., avand CNP ..............................., denumit in continuare Turist, pe de alta parte,

Am convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobatAcu modificAri ÅŸi completAri prin Legea nr. 631/2001.

II. Obiectul contractului
2.1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre AgenTie a pachetului de servicii turistice asa cum

acestea sunt fie descrise în materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante) în cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si sau de tratament, fie sunt solicitate expres de catre Turist, în schimbul achitarii pretului de catre Turist.

2.1.2. Materialele de prezentare si/sau cererea expresa a Turistului fac parte integranta din contract.

2.1.3. Agentia va informa Turistul despre confirmarea serviciilor turistice contractate in cel mai scurt timp posibil, in functie de informatiile furnizate de agentia tur-operatoare si de catre prestatorii de servicii.

2.2. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea AgenTiei.

2.3. Servicii turistice contractate:

Destinatia .................................................................

Mijloc de transport utilizat ............................................

Ruta de parcurs .........................................................

Unitate de cazare (adresa si categoria de clasificare)

................................................................................

Servicii de masa ........................................................

Data plecare .............................................................

Data retur ................................................................

Nr. minim de persoane ..............................................

Alte servicii : ............................................................

2.4. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de catre ............................................ ............................................ ............................................ ............................................, titulara a agentiei ............................................. S.C AIR EXPRESS SRL garanteaza buna executare a prezentului contract în baza si in limita contractului încheiat cu agentia .............................................

2.5 Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situații: 

   a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice; 

   b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenția poate solicita un avans din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicită serviciile. 

   1. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunțe la călătoria turistică datorează Agenției penalități conform cap. VII. 

   2. În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenție sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 

   c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.6 În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitățile prevăzute mai sus conține clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată. 

 2.7 Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscis în documentele de călătorie. 

III. PreTul. MODALITATI DE PLATA

3.1. Pret pachet de servicii turistice/ adult: ............................................

3.2. Numar persoane ........ din care : adulti ....; copii: 0-2 ani- .... 2-15 ani- ....

3.3. Persoane participante la excursie (nume):

3.3.1. ........................................................

3.3.2. ........................................................


3.4. CALCUL DE PRET :

  

 

PRET

NR. PERS

TOTAL

OBSERVATII

Pret/ ADULT/ sejur

       

Pret/ COPIL/ sejur

       
         

TOTAL

       

  

3.5. PreTul contractului este de ..................... (in cazul plata se va face in LEI, pretul contractului se calculeaza la cursul BNR din ziua platii + 2% pentru a preintampina variatiile de schimb valutar, si se achita in moneda facturarii) si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei ÅŸi T.V.A.

3.6. Pretul contractului poate fi modificat, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:

a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;

b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist;

c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3.7. În cazul în care preTurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorArii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma având obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

3.8. 1. In momentul incheierii contractului, turistul este obligat sa platesca (i) fie un avans de 50% din pretul excursiei in masura in care excursia are loc peste sau mai mult de 30 de zile de la plata avansului, (ii) fie plata excursiei trebuie facuta integral la data semnarii contractului.

3.8.2. In situatia in care se achita avans, diferenta trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de inceperea excursiei. Facturarea se va intocmi la data achitarii integrale a contravoalorii serviciilor turistice oferite, prezentul tinand loc de chitanta liberatorie de plata pentru achitarea avansului.

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. AgenTia poate sAmodifice una dintre prevederile esenTiale ale contractului (de exemplu hotelul, restaurantul, mijlocul de transport) avand obligaTia sAinformeze turistul cu cel puTin 15 zile înainte de data plecArii. In acest caz Turistul poate opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotarearea sa. In caz de nerespectare a termenului, contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarzire, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate, Turistul fiind obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul suferit ca urmare a rezilierii contractului.

In cazul situatiilor de OVERBOOKING (prestatorii de servicii vand mai multe locuri de cazare decat locururile de care dispun) Agentia va informa, in cel mai scurt timp, turistul cu privire la noile conditii ale pachetului de servicii turistice, Turistul avand posibiliatatea sa opteze pentru rezilierea fara penalitati a contractului sau pentru acceptarea noilor conditii ale contractului. Daca situatia de OVERBOOKING intervine dupa inceperea calatoriei turistice, Agentia, prin intermediul agentiei tour-operatoare (daca este cazul), va pune la dispoziTia turistilor spatii de cazare similare ca si categorie si conditii de confort, iar în cazul în care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara, la intoarcerea in tara, se va rambursa diferenta de pret.

4.2. Agentia poate anula excursia fara a fi obligata la plata de despagubiri in urmatoarele conditii:

a) nu s-a realizat numarul minim de persoane mentionate in contract;

b) in caz de forta majora, asa cum ea este definita mai jos;

c) anularea se face din vina Turistului.

4.3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii cAlAtoriei turistice, fArAmajorarea preTului, respectiv serviciile turistice oferite sA fie de aceeasi calitate ÅŸi cantitate;

b) sA restituie turistului sumele ce reprezintAdiferenTa dintre serviciile turistice achitate Si cele efectiv prestate în timpul cAlAtoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzAtoare sau acesta nu le acceptA din motive întemeiate, sA asigure fArA costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta Si, dupAcaz, despAgubirea pentru serviciile neprestate.

4.4. AgenTia este rAspunzAtoare pentru buna executare a obligaTiilor asumate prin contract, inclusiv în situaTia în care aceste obligaTii trebuiau îndeplinite de cAtre o altAagenTie de turism organizatoare sau de cAtre alTi prestatori de servicii, cu excepTia urmAtoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasAa obligaTiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) când neîndeplinirea obligaTiilor se datoreazAunor cauze de forTAmajorAsau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.5. Agentia nu este raspunzatoare fata de turist in urmatoarele conditii

a) turistul nu este lasat sa treaca una dintre frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate agentiei;
b) turistul nu respecta programul excursiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stabilite.

4.6. AgenTia are obligaTia sAfurnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecArii, urmAtoarele informaTii:

a) orarele, locurile escalelor Si legAturile, precum Si, dupAcaz, locul ce urmeazAsAfie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon Si de fax ale reprezentanTei locale a organizatorului Si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritATilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanTe sau autoritATi locale nu existA, turistul trebuie sAdispunAde un numAr de apel de urgenTAsau de orice altAinformaTie care sAîi permitAcontactarea organizatorului Si/sau a detailistului;

c) pentru cAlAtoriile minorilor neînsoTiTi de pArinTi, informaTii care sApermitAstabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazArii copilului;

d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistență, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.

4.7.Descrierea unitatilor de cazare prezentate in agentie sau pe site-ul acesteia,sunt informatii valabile la data afisarii ofertei.Clasificarea hotelurilor si pensiunilor din oferta Agentiei se poate schimba, independent de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei, aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute.

Clasificarea pe stele a hotelurilor/pensiunilor este cea atribuita de oficialitatile din tara respective si poate sa  nu corespunda intotdeauna cu clasificarea unitatilor de cazare din Romania. 

Distributia camerelor la hoteluri/pensiuni se face strict la receptie, in afara de cazul in care, camera a fost nominalizata in acte. 

Mesele, acolo unde sunt precizate, se asigura in restaurante clasificate conform unitatilor de cazare din care fac parte iar in cazul meselor servite in alte restaurante decat cele care apartin de unitatile de cazare,  acestea sunt clasificate conform normelor locale.

4.8  Agenția parte în contract este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. 

4.9  În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 

4.10 În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

5.1. Daca turistul nu poate sAparticipe la cAlAtoria turisticA, acesta poate sAcesioneze contractul unei terTe persoane care îndeplineSte toate condiTiile prevAzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaTia de a anunTa in scris AgenTia cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii cu conditia existentei timpului necesar pentru obtinerea vizei turistice, daca este cazul. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un nou contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeazApachetul sAu de servicii, precum Si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preTului cAlAtoriei Si a eventualelor costuri suplimentare apArute cu ocazia acestei cedAri.

5.2. Daca turistul reziliazAcontractul in conditiile prevazute la art. 4.1 sau AgenTia anuleazAcAlAtoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

sAaccepte la acelaSi preT un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentAsau superioarA,

sAaccepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarA, cu rambursarea diferenTei de preT;

sAi se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

  
 5.3 În toate cazurile menTionate mai sus, turistul are dreptul sAsolicite AgenTiei Si o despAgubire pentru

neîndeplinirea prevederilor contractului iniTial, cu excepTia cazurilor în care:

a)anularea s-a fAcut datoritAnerealizArii numArului minim de persoane menTionat în contract, iar AgenTia

a informat turistul în scris in termen de 15 zile calendaristice premergAtoare datei plecArii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forTAmajorA(circumstanTe imprevizibile, independente de voinTa celui

care le invocASi ale cAror consecinTe nu au putut fi evitate);

c) anularea s-a fAcut din vina turistului.

5.4. Turistul are dreptul sArezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilA, este obligat sAdespAgubeascAAgenTia pentru prejudiciul creat acesteia. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei.

5.5. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, acesata echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute in prezentul contract, si incheierea unui nou contract.

5.6. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazApachetul de servicii turistice refuzAsAse mai întoarcAîn România Si autoritATile din Tara respectivAfac cheltuieli de orice naturAcu acesta, turistul respectiv are obligaTia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.7. Turistul trebuie sa verifice starea pasaportului, valabilitatea (minim 6 luni de la data intoarcerii in tara) si sa aiba cel putin o fila goala pentru stampila la frontiera. Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, etc. ale tarilor de destinatie sau tranzit.

Daca pentru efectuarea calatoriei  este necesara indeplinirea de catre turist unor formalitati suplimentare ( de ex. calatorie impreuna cu minor sau schimbarea numelui in urma casatoriei/divortului,etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. 

5.8. Turistul este raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie. Turistul este raspunzator pentru achitarea eventualelor taxe vamale, sanitare, de statiune, de salubritate, de parcare sau alte taxe ale tarilor de destinatie sau tranzit. In cazul in care taxele nu sunt deja incluse in tariful prezentat, acestea se vor achita local.

5.9. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor si informatiilor furnizate Agentiei in vederea efectuarii rezervarii, orice refuz a prestatorilor de servicii de a-si indeplinii obligatiile motivat de incorectitudinea datelor dintre cele inscrise pe documentele de calatorie si cele din actele de identitate, nu va putea fi imputat Agentiei in masura in care acesta a completat aceste date cu informatiile furnizate de Turist;

5.10. Solicitarile speciale ale Turistului, la incheierea contractului si acceptate de agentie:-.

VI. AsigurAri
6.1. Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate Si/sau de faliment al Agentiei la societatea de asigurare SC OMINIASIG SA cu sediul în Bucuresti, Str. Grigore Mora Nr. 23, Sector 1, inmatriculata la RC Bucuresti, sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, telefon 021/4057420, polita de asigurare nr.
 H nr. 24922/13.04.2016

6.2. Facultativ turistul are posibilitatea incheierii unui unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asigurare care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala,sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 6.3. Facultativ turistul are posibilitatea incheierii unui unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asigurare care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala,sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 6.4. Condițiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicită  Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la

data repatrierii.

3. Turistul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire. 

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în: 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 și 5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.

7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum și sumele necesare repatrierii acestuia. 

8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

9. În cazul în care după plata despăgubirii Agenția plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno. 

  6.5  Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist și asigurator. 

 

 

vii. RenunTAri, penalizAri, despAgubiri
7.1. În cazul în care turistul renunTAdin vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract el datoreazAAgenTiei penalitati dupAcum urmeazA:
30% incepand cu data confirmarii si pana cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului;

50% daca anularea se face in intervalul 30 – 22 zile inainte de data inceperii sejurului;

100% daca anularea se face cu mai putin de 21 zile inainte de data inceperii sejurului.

plecare, sau in cazurile in care turistul renunta la excursie in ziua plecarii ori nu este prezent la plecare sau nu achita pretul contractului in conditiile stabilite.

7.2. În cazul în care o ambasadArefuzAsAacorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reTine toate taxele achitate de AgenTie prestatorilor direcTi, precum Si cheltuielile de operare proprii acesteia.

7.3. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului pe care se realizeaza pachetul de srvicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul are obligatia de a respecta toate aceste cheltuieli.

7.4. PenalizArile echivalente cu preTul contractului se aplicASi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacAnu poate pleca în cAlAtorie pentru cAnu are actele în regulAsau dacAeste întors de la graniTAde cAtre poliTia de frontierA.

7.5. Turistul trebuie sAdepunAîn scris cererea de renunTare la pachetul de servicii turistice, cu numAr de înregistrare la AgenTia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunTare nu este luatAîn considerare.

7.6. AgenTia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse in contract va acorda despAgubiri Turistului în funcTie de gradul de nerespectare a obligaTiilor din contract, despAgubiri ce nu pot depasi de doua ori preTul pachetului de servicii turistice prevAzut în contract. AgenTia este rAspunzAtoare pânAla acoperirea integralAa prejudiciului în cazul în care este responsabilAde rAnirea sau decesul turistului ca urmare a acTiunilor ori a neglijenTei sale.

 7.7  În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct. 7.1. 

 

 7.8 Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale. 

VIII. RECLAMATII

8.1. În cazul în care turistul este nemulTumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaTia de a întocmi o sesizare în scris, clar Si explicit cu privire la deficienTele constatate la faTa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât AgenTiei, cât Si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).

Datele de contact ale Agenției: 

    Telefon: 0040 264 434 082

    Fax: 0040 364 801 081

 

    E-mail: office@airexpress.ro

8.2. Atât AgenTia, cât Si prestatorul de servicii vor acTiona imediat pentru soluTionarea sesizArii. În cazul în care sesizarea nu este soluTionatAsau este soluTionatAparTial, turistul va depune la sediul AgenTiei o reclamaTie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea cAlAtoriei, AgenTia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice sAcomunice turistului despAgubirile care i se cuvin în condiTiile prezentului contract.

IX. DISPOZITII FINALE

9.1. Urmatoarele documente constituie anexe la prezentul contract si vor fi inmanate Turistului la data la care va achita integral contravaloarea serviciilor turistice contractate:

a) voucher, bilet de odihna-tratament, bilet de excursie, dupa caz

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

9.2. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca si probeaza cu conditia notificarii celeilalte parti in termen de 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora. Prin caz de forta majora se intelege un eveniment survenit dupa incheierea contractului, independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil si care impiedica partile sa isi indeplineasca obligatiile asumate.

9.3. Eventuale litigii survenite intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de nerezolvare amiabila acestea vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente de la sediul Agentiei.

9.4 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată. 

9.5 Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 

9.6 Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenției de turism. 

9.7. SC AIR EXPRESS SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de Turist prin acest document in scopul efectuarii rezervarilor datele vor fi dezvaluite agentiei organizatoare si prestatorilor de servicii turistice. Pe viitor aceste date vor permite pastrarea contactului intre Agentie si Turist. Conform Legii nr. 677/2001, Turistul are drept de acces, de intervenTie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Prezentul contract a fost încheiat în douAexemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 Agentie                                                                                                                                                                 Turist